Transportbedrijf starten in belgie

Koerierdienst Belgie Transportbedrijf starten in belgie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen starten met goederenvervoer?

1. Algemene vestigingsvereisten 
Om een zaak te kunnen oprichten en je te vestigen als zelfstandige moet je minstens 18 jaar oud zijn. Wanneer je goederen wil vervoeren, heb je geen bewijs van beroepskennis nodig, je hebt wel een vergunning voor nationaal en of communautair vervoer nodig. Daarnaast moet je een aantal opstartformaliteiten vervullen, die vind je hier.

2. Specifieke vestigingsformaliteiten voor goederenvervoer

Beschikken over een borgtocht
Men moet kunnen bewijzen dat men beschikt over een hoofdelijke borgtocht van 9.000 € voor het eerste motorvoertuig en 5.000 € per bijkomend motorvoertuig.

Vergunningen
Voor het bezoldigde goederenvervoer moet men beschikken over bepaalde vergunningen afhankelijk van het feit of het goederenvervoer al dan niet enkel plaats vindt binnen de Belgische grenzen.  Voor het nationaal vervoer moet men beschikken over een vergunning nationaal vervoer. Voor het goederenvervoer binnen de Europese grenzen moet men beschikken over een vergunning communautair vervoer. Voor het verkrijgen van deze vergunningen moet men voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Dit getuigschrift is geldig voor het nationaal en internationaal vervoer en wordt afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Voor het bekomen van dit getuigschrift moet men eerst cursussen van het Instituut voor Wegtransport hebben gevolgd en geslaagd zijn voor een door de examencommissie georganiseerd examen;
  • In het bezit zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag van niet meer dan 3 maanden oud;
  • Een bewijs van hoofdelijke borgstelling van 9.000 € voor het eerste motorvoertuig en 5.000 € per bijkomend motorvoertuig, gesteld door een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming.

Specifieke vereisten naargelang de vracht
Afhankelijk van wat je vervoert kunnen er nog andere vereisten gelden, bijvoorbeeld bij het vervoer van gevaarlijke producten. Meer info op www.mobilit.fgov.be of contacteer Liantis ondernemingsloket.

Verzekering
Als vervoerder van goederen ben je verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

3. Contact

Instituut wegTransport & Logistiek België
Archimedesstraat 5
1000 Brussel
Tel.: +32 2 234 30 10
Fax : +32 2 230 75 34
E-mail: info@itlb.be
Website:  www.itlb.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel.: + 32 2 277 36 58
E-mail: info@mobilit.fgov.be
Website: www.mobilit.fgov.be

Vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg

In deze opleiding komen alle onderwerpen uitgebreid aan bod, waarvan de kennis verplicht wordt gesteld door de regelgeving en die onmisbaar is om een transportonderneming op te starten en op een deskundige wijze te runnen, zoals de vereiste formulieren en procedures uit het handels-, sociaal en fiscaal recht, BTW- en douanereglementering, arbeidsreglementering en algemeen bedrijfsmanagement.

Uiteraard komen ook alle typische aspecten van het nationaal en internationaal wegvervoer ter sprake, zoals het berekenen van je kostprijs, het aanvragen van de vereiste vervoersverguningen, de bepalingen rond de vervoerovereenkomst enz. Ook de technische aspecten van een vrachtwagen, het laden en lossen, onderhoud en keuze van een aangepast vervoermiddel en de nieuwe tendensen, zoals logistiek en gecombineerd vervoer… krijgen de nodige aandacht.

Een prima cursus dus, die je in staat stelt om jouw vergunningen aan te vragen of te behalen.


Rijschool Den Haag
Op je eigen tempo of supersnel het rijbewijs halen? Alles is mogelijk! Meld je vandaag nog aan en start deze week met je eerste rijles Veldkamp Rijschool Den Haag.